Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội(*)

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội; hoạt động theo quy chế trường đại học tư thục, được thành lập theo Quyết định số 2336/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.Trường Đại học Tài chính-Ngân hàng Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động với sứ mệnh của một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính - ngân hàng có chất lượng cao theo hướng Chuyên ngành - Đa cấp - Liên thông - Hội nhập và nghiên cứu khoa học kinh tế - tài chính phục vụ sự phát triển của đất nước.

Đại Học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội,Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội; hoạt động theo quy chế trường đại học tư thục, được thành lập theo Quyết định số 2336/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Website: http://fbu.edu.vn
Số 109 nhà N3 Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Tư vấn tuyển sinh : 04.668 097 08 - 0982 333 219 - 0974 459 158
Ký hiệu trường: FBU
Web tuyển sinh Đại Học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội
Thông tin tuyển sinh Đại Học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội
Điểm chuẩn Đại Học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội
Điểm thi Đại Học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

  Ngành, chuyên ngành đào tạo
- Năm ngành đào tạo đại học chính quy: Tài chính - Ngân hàng (Mã số: D340201); Kế toán ( Mã số: D340301); Kiểm toán (Mã số D340302); Quản trị Kinh doanh (D340101); Kinh doanh Thương mại (Mã số D340121). Trong năm học 2012-2013, Trường sẽ mở 05 chuyên ngành đại học chính quy là Tài chính doanh nghiêp, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh.
  - Hai ngành đào tạo cao đẳng là Tài chính - Ngân hàng (Mã số: C340201) và Kế toán (Mã số: C340301). Trong năm học 2012-2013 Trường sẽ mở 02 chuyên ngành đào tạo cao đẳng là Tài chính doanh nghiệp và Kế toán.
 Cơ sở vật chất
 -  Cơ sở 1: Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. Tại đây, trên mặt bằng 11 ha đất, các hạng mục công trình của Trường đang được triển khai thi công.
 -  VPTS: Số 109 nhà N3 Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội Đây là cơ sở để Trường triển khai hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong một số năm đầu. Tại cơ sở này, Trường đã chuẩn bị đầy đủ phòng học; xây dựng Thư viện  truyền thống kết hợp điện tử, phòng thực hành nghề nghiệp, phòng luyện âm, phòng làm việc cho bộ máy quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học … với đầy đủ trang thiết bị cần thiết.
Phối cảnh trường đại học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội
Đội ngũ giảng viên
Hiện nay trường có đội ngũ giảng viên cơ hữu 70 người trong đó có  05 Giáo sư và Phó giáo sư, 11 Tiến sỹ khoa học và Tiến sỹ, 10 Thạc sỹ.
Mục tiêu
 Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 trở thành 1 trường Đại học tiên tiến hàng đầu ở Việt Nam với những mục tiêu cơ bản:
-  Chất lượng đầu ra của khóa đào tạo đại học chính qui đầu tiên (2012-2016) ngang bằng với chất lượng đầu ra của các trường đại học kinh tế hàng đầu ở Việt Nam; tiếp tục nâng cao chất lượng đầu ra của các khóa đào tạo kế tiếp theo hướng hội nhập quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn vững vàng, tay nghề thành thạo, sử dụng tốt tin học và tiếng Anh trong nghề nghiệp;
-  Thành quả nghiên cứu khoa học phong phú, đa dạng có thể ứng dụng trong thực tiễn quản lý kinh tế - tài chính; Biên soạn đầy đủ hệ thống giáo trình nghiệp vụ đặc trưng của Trường;
-  Tài chính nhà trường vững mạnh, minh bạch, công khai, có tích lũy dựa trên nền tảng hoạt động đa dạng về đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ với bộ máy quản lý gọn nhẹ, hiệu suất cao.dangkytuyensinh.edu.vn