Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum

17 Nguyễn Huệ, TP.KonTum, Tỉnh KonTum.
ĐT: (060) 3863592; 3861021

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2012

 

Tên ngành, chuyên ngành học

Kí hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

 

Chỉ tiêu

 

C36

 

 

550

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

 

 

- Sư phạm Tiếng Anh

 

13

D­1

 

- Giáo dục Tiểu học

 

15

A, C

 

- Giáo dục Mầm non

 

14

M

 

- Tin học (ngoài sư phạm)

 

19

A

 

- Quản lí văn hoá (ngoài sư phạm)

 

20

C

 

- Công tác xã hội (ngoài sư phạm)

 

21

C

 

- Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại - Du lịch) (ngoài sư phạm)

 

22

D­1

 

- Quản trị văn phòng (chuyên ngành Quản trị văn phòng - Lưu trữ học (ngoài sư phạm)

 

23

C, D1

 

- Công nghệ thiết bị trường học (ngoài sư phạm)

 

32

A, B

 

- Các ngành đào tạo Sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu  thường trú tại tỉnh Kon Tum.

- Các ngành ngoài Sư phạm tuyển thí sinh trong cả nước.

- Ngày thi và khối thi: theo qui định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm xét tuyển theo ngành học.

- Số chỗ trong kí túc xá có thể tiếp nhận tối đa khóa TS 2011: 500.