Vĩnh Phúc: Tuyển sinh lớp 10 năm 2014

Từ năm học 2014-2015, HS các trường THCS, THPT có thể đăng ký học nghề theo danh mục quy định của chương trình giáo dục phổ thông tại các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) trên địa bàn hoặc có thể lựa chọn học các kỹ năng nghề nghiệp khác theo nguyện vọng.

au khi hoàn thành chương trình, HS được cộng điểm khuyến khích trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo quy định. Ngoài ra, HS sẽ được trường TCCN cấp giấy chứng nhận để được công nhận trên thị trường lao động và được miễn trừ các nội dung này nếu có nguyện vọng học tiếp chương trình TCCN sau khi tốt nghiệp phổ thông.
Trung cấp mầm non - Học tập tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội
Tuyển sinh Trung cấp mầm non năm 2014 bổ xung
CĐ Hải Dương Tuyển sinh Liên thông CĐ lên Đại Học tại Hà Nội
Tuyển sinh trung cấp kế toán Hà Nội 2014
Tuyển sinh lớp học chuyển đổi ngành y sỹ đa khoa sang điều dưỡng
Để triển khai có chất lượng chủ trương này, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường TCCN phối hợp với các trường THCS, THPT xây dựng kế hoạch giảng dạy, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng đồng thời đa dạng hóa nội dung tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho HS nhằm đẩy mạnh việc phân luồng HS sau khi tốt nghiệp phổ thông.