Liên thông Đại học thương mại 2013

tuyển sinh liên thông đại học thương mại đợt 1 năm 2013,Tuyển sinh, tuyển dụng - Đại học Thương mại,ĐH thương mại tuyển sinh Liên thông CĐ - ĐH năm 2013,Đại học Thương mại tuyển sinh liên thông TC lên ĐH chính quy, ĐH Thương Mại công bố điểm chuẩn

                          Hà Nội, ngày  28   tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2012

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương mại.
Căn cứ vào công văn phúc đáp số 584/ĐHTM ngày 28 / 08 / 2012 của trường đại học thương mại giao chỉ tiêu cho trường
TRUNG CẤP CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
Trường Đại học Thương mại tuyển sinh hệ Đào tạo Đại học CHÍNH Quy năm 2012 mở tại trường 
Trung Cấp Cộng Đồng Hà Nội như sau:

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương mại.

Trường Đại học Thương mại tuyển sinh hệ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học năm 2012  mở tại trường đại học Thương Mại như sau:

1. Ngành đào tạo:

- Ngành Kế toán

- Ngành Quản trị kinh doanh

2. Thời gian đào tạo: từ 2 năm rưỡi đến 3 năm

Trường Đại học Thương Mại tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học chính quy năm 2013 :

vinahure: lien thong dai hoc thuong mai

3. Cấp bằng tốt nghiệp:
- Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học chính quy. Bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Thương mại cấp.
- Thời gian học vào các giờ hành chính trong ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

4. Đối tượng tuyển sinh:
- Từ Trung cấp lên Đại học: - Đã tốt nghiệp trung cấp hệ chính quy đúng chuyên ngành đạo tạo và có thời gian làm việc gắn liền với chuyên môn được đào tạo từ 3 năm trở lên tính đến ngày dự thi (tốt nghiệp năm 2010 trở về trước).

Đối tượng tuyển, môn thi, ngày thi:Từ ngày 7.2.2013, tất cả các trường có tổ chức thi liên thông sẽ chấm dứt thi theo quy định cũ và áp dụng quy định mới theo thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT.

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng chính quy sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp bằng đến ngày dự thi:

Trường đại học Thương mai thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên đại học năm 2013  như  sau:
 Ngành đào tạo:
-  Kế toán 
Quản trị kinh doanh 
Tài chính ngân hàng
2. Thời gian đào tạo: từ một năm rưỡi đến 2 năm

5. Hồ sơ tuyển sinh:
- Phiếu ĐKDT (Theo mẫu của trường)
- Photo công chứng bảng điểm, bằng tốt nghiệp 
- 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ báo tin và số điện thoại
- 4 ảnh 3x4

6. Địa điểm học tập: Hà Nội và các điểm liên kết đào tạo của trường

Ghi chú:
- Thời gian học vào các giờ hành chính trong ngày từ thứ 2 đến thứ 6.
- Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học chính quy. Bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Thương mại cấp

3. Tổ chức đào tạo:

Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo ngành và chuyên ngành tương ứng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua. Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại quyết định tổ chức triển khai các chương trình đào tạo này theo các học kỳ.

      Hình thức học:

 Học ban ngày, mỗi ngày học 1 buổi 5 tiết.

 Học buổi tối, mỗi tuần 6 buổi tối, mỗi buổi 4 tiết.
             Địa điểm học tập:  Quận Cầu Giấy, hoặc Đống đa - Hà Nội

            Ứng với mỗi hình thức học, Trường chỉ mở lớp khi có đủ số lượng sinh viên đăng ký học; Khi không đủ số lượng sinh viên đăng ký học để mở lớp, thí sinh trúng tuyển được đăng ký chuyển đổi hình thức học thích hợp hoặc làm đơn xin bảo lưu kết quả thi cho đến kỳ thi tuyển sinh tiếp theo.

4. Cấp bằng tốt nghiệp:

            - Người học theo hình thức học ban ngày, tập trung liên tục tại trường, thực hiện Quy chế tuyển sinh, Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, sau khi kết thúc khoá học, nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp của hệ chính quy, người học được cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy.

            - Người học theo hình thức vừa làm vừa học, thực hiện quy chế về tuyển sinh, Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, sau khi kết thúc khoá học, nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp của hệ vừa làm vừa học, người học được cấp bằng tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học.

5. Đối tượng tuyển sinh:

            - Là những người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp đúng ngành đào tạo và phải có thời gian làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo từ 03 năm trở lên tính đến ngày dự thi.

6. Môn thi tuyển đầu vào:

- Ngành Kế toán:

+ Môn cơ bản:       Toán, Hóa

+ Môn ngành:        Nguyên lý kế toán

- Ngành Quản trị kinh doanh

                  + Môn cơ bản:   Toán, Hoá

                  + Môn ngành: Marketing căn bản               

Môn thi tuyển đầu vào:

Ngành Kế toán:
+ Môn cơ sở ngành:  Nguyên lý kế toán
+ Môn ngành:  Kế toán tài chính
- Ngành Quản trị kinh doanh:
        + Môn cơ sở ngành: Marketing căn bản
        + Môn ngành: Quản trị học
Ngành Tài chính ngân hàng
        + Môn cơ sở ngành:  Kinh tế vi mô
+ Môn ngành: Nhập môn tài chính tiền tệ 
7.
Kế hoạch thi

Tuyển sinh  đợt 1 Trung Cấp lên Đại Học 

- Dự kiến thi tuyển vào 2 ngày 21& 22 /  04 / 2013
Khoa Kế toán

Tuyển sinh  đợt 2 Trung Cấp lên Đại Học

- Dự kiến thi tuyển vào 2 ngày 20 &21/10/2013
Tuyển sinh  đợt 2 Cao đẳng lên Đại Học

 Ngày thi: dự kiến ngày   24/11 / 2013


7. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- Phiếu đăng ký (theo mẫu)

- Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp (có công chứng);

- Bản sao kết quả học tập (có công chứng);

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận có ít nhất 3 năm làm việc gắn với chuyên môn đào tạo

- 2 ảnh cỡ 4 x 6; 2ảnh 3x4;

- 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.

Phát hành và nhận hồ sơ tại:  TRUNG CẤP CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI  từ ngày 15/02/2013 đến hết ngày 15 /03/2013

8. Thông báo kết quả trúng tuyển:

- Trường xét tuyển theo đúng quy định của Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Điểm chuẩn xét tuyển được công bố tại Trung Cấp Cộng Đồng Hà Nội   trên  (http:/www.tuyen-sinh.edu.vn).

- Danh sách trúng tuyển được thông báo tại Trung Cấp Cộng Đồng Hà Nội và trên Websites của trường Đại học Thương mại.

Thông tin chi tiết liên hệ tại:

            Trung Cấp Cộng Đồng Hà Nội

              Địa điểm bán & nhận hồ sơ liên thông đại học Thương Mại

        83 Triều khúc - Thanh Xuân Hà Nội

          Điện thoại:  04. 2263 05 86 - 0982 333 219 - 0942 000 645
        
              Email: tuyensinhdaotaostar@gmail.com

                www.tuyensinhdaihoc.edu.vn

 

                                                                                           

 KT/HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                         PGS.TS Đỗ MinhThành