Học viện An ninh Nhân dân

Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm Thực hiện Quyết định số 669- CA/QĐ ngày 11/8/1969 của lãnh đạo Bộ Công an về việc mở khóa I đào tạo đại học công an tại Trường Công an Trung ương (nay là Học viện An ninh nhân dân); sau một thời gian chuẩn bị, ngày 9/10/1969, Bộ Công an và Trường Công an Trung ương đã tổ chức lễ khao giảng cho khóa đào tạo đại học công an đầu tiên của ngành (khóa D1). Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự phát triển mới của trường, đưa trường bước sang giai đoạn phát triển mới - đào tạo đại học chính quy, tập trung dài hạn và hội nhập hệ thống giáo dục đại học quốc dân.  

Học Viện An ninh Nhân dân

Học Viện An ninh Nhân dân

Địa chỉ: Km9,đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Tel/Fax: 06945541
Ký hiệu trường: ANH

Từ khóa đại học đầu tiên đến nay, Trường đã mở 40 khóa đào tạo đại học chính quy, luôn bảo đảm chất lượng, cung cấp hàng vạn cán bộ có trình độ đại học công an, phục vụ sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các chương trình đào tạo của Học viện hiện được thiết kế theo hướng chuyên sâu về nghiệp vụ kết hợp nâng cao bản lĩnh chính trị cho người học, kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy với nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực thực hành của học viên. Nội dung các môn học được thiết kế theo hướng trang bị cho học viên kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để tạo khả năng độc lập công tác, khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường công tác sau khi ra trường.

Cùng với đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, nhà trường còn coi trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, coi đây là chìa khóa nâng cao chất lượng đào tạo. Trong đổi mới phương pháp giảng dạy, Học viện luôn đề cao phương châm lấy người học làm trung tâm, gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong giảng dạy, kết hợp giảng bài với sử dụng các phương tiện nghe nhìn, phim ảnh, băng hình, giảng dạy theo tình huống nghiệp vụ; giảm thời gian giảng lý thuyết, tăng cường các hoạt động sau giảng lý thuyết như tọa đàm, thực hành, tham quan, nghe báo cáo thực tế...

Kể từ khi tổ chức đào tạo đại học hệ chính quy khóa đầu tiên đến nay, Học viện An ninh nhân dân luôn chủ trương gắn chặt công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học.

Trường có đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy đại học và sau đại học bảo đảm đạt chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện tại, số giáo viên có trình độ trên đại học của Học viện chiếm tỷ lệ 57,89% đội ngũ giáo viên. Về chức danh, Học viện hiện có đông đảo đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, hàng trăm giảng viên chính, huấn luyện viên cao cấp. Với đội ngũ cán bộ khoa học hiện có, Học viện An ninh nhân dân đã vươn lên dẫn đầu trong hệ thống giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành công an. Đây là vốn quý, quyết định chất lượng đào tạo của trường và là nét son trong lịch sử 40 năm đào tạo đại học của Học viện An ninh nhân dân.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Học viện An ninh nhân dân đã vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tám lần đến thăm và nói chuyện với cán bộ, học viên; nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm và làm việc. Với những công lao đóng góp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an qua các thời kỳ, Học viện vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương các loại, trong đó có hai lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng thưởng nhiều Huân chương về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ an ninh Lào. Ngày 28-9-2001, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" cho Học viện An ninh nhân dân.