Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2011
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 2011

KÝ HIỆU TRƯỜNG: 0239 -TỔNG CHỈ TIÊU: 


 

Tên trường, mã trường,

ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

 

 

Mã ngành

Tổng chỉ tiêu

CQ

THPT

VLVH

THPT

THCS

THCS

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Mã trường: 0239

 

 

400

400

0

0

0

0

Điều dưỡng

01

+

+

0

0

0

0

Hộ sinh

02

+

+

0

0

0

0

 * Ghi chú: Trong 520 chỉ tiêu chính quy có 120 chỉ tiêu ngoài ngân sách

Xin lưu ý: Theo quy định của Bộ GDĐT, bắt đầu từ năm 2012, các trường Đại học và Học viện không được đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp. Vì vậy thông tin tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp trong các trường Đại học tại chuyên trang này đã được tạm thời loại bỏ. Những trường Đại học nào chính thức được Bộ GDĐT cho phép đào tạo hệ TCCN sẽ được bổ sung sau.