Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Quảng Nam

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2012

 

Tên trường, mã trường,

ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

 

 

Mã ngành

Tổng chỉ tiêu

CQ

THPT

VLVH

THPT

THCS

THCS

 

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học
Quảng Nam

Mã trường: 3405

 

 

360

360

50

50

0

0

Sư phạm Mầm non

01

+

+

+

+

0

0

Sư phạm Tiểu học

02

+

+

+

+

0

0

Tin học

03

+

+

0

0

0

0

Kế toán doanh nghiệp

04

+

+

0

0

0

0

Quản trị du lịch

05

+

+

0

0

0

0

* Hình thức đào tạo chính quy:

- Ngành 01, 02; Xét tuyển điểm hai môn Toán, Văn lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT).

- Ngành 03, 04: Xét tuyển điểm hai môn Toán, Lý lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT).

- Ngành 05: Xét tuyển điểm hai môn Văn, Sử lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT).

- Nhận hồ sơ: 25/3 ÷ 25/8/2012

- Ngày xét tuyển: 30/8/2012

- Tuyển sinh trong cả nước.

* Hình thức đào tạo VLVH:

- Ngành 01, 02: Xét tuyển học bạ THPT (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT).

- Nhận hồ sơ: 25/3 ¸ 25/8/2012

- Thời gian xét tuyển:

+ Đợt 1: 01/2012

+ Đợt 2: 5/2012

- Tuyển sinh trong cả nước.