Điểm chuẩn 2012: Trường Đại học Sài Gòn

1. Điểm trúng tuyển bậc Đại học

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn

- Thanh nhạc

D210205

N

34,0

- Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch)

D220113

C

17,5

D1

16,0

- Ngôn ngữ Anh (Thương mại - Du lịch)

D220201

D1

17,5

- Khoa học thư viện

D320202

A

13,5

B

14,5

C

14,5

D1

13,5

- Quản trị kinh doanh

D340101

A

16,5

A1

17,0

D1

18,0

- Tài chính - Ngân hàng

D340201

A

17,0

A1

17,5

D1

19,0

- Kế toán

D340301

A

16,5

A1

17,0

D1

18,0

- Luật

D380101

A

14,0

C

17,0

D1

16,0

- Khoa học môi trường

D440301

A

14,0

B

15,5

- Toán ứng dụng

D460112

A

14,0

A1

14,0

- Công nghệ thông tin

D480201

A

14,0

A1

15,0

- Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

A

13,0

A1

14,0

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A

13,0

A1

13,5

- Quản lý giáo dục

D140114

A

13,5

C

14,0

D1

14,0

- Giáo dục Mầm non

D140201

M

17,5

- Giáo dục Tiểu học

D140202

A

14,5

D1

16,0

- Giáo dục chính trị

D140205

C

14,5

D1

13,5

- Sư phạm Toán học

D140209

A

16,5

- Sư phạm Vật lý

D140211

A

16,0

A1

16,5

- Sư phạm Hóa học

D140212

A

17,5

- Sư phạm Sinh học

D140213

B

15,5

- Sư phạm Ngữ văn

D140217

C

17,0

- Sư phạm Lịch sử

D140218

C

16,0

- Sư phạm Địa lý

D140219

A

16,0

A1

14,5

C

16,5

- Sư phạm Âm nhạc

D140221

N

33,0

- Sư phạm Mỹ thuật

D140222

H

33,0

- Sư phạm tiếng Anh

D140231

D1

18,5

Ghi chú: Điểm chuẩn các ngành dành cho HSPT, KV3 (các ngành thanh nhạc, SP âm nhạc, SP mỹ thuật - điểm năng khiếu đã được nhân hệ số 2), mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm; các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm, cụ thể như sau:

- Thí sinh dự thi ngành sư phạm toán học (D140209) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 15,0 trở lên được chuyển sang học hệ đại học, ngành toán ứng dụng (D460112).

- Thí sinh dự thi ngành SP tiếng Anh (D140231) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 18,0 trở lên được chuyển sang học hệ đại học, ngành ngôn ngữ Anh (D220201).

- Thí sinh dự thi ngành sư phạm hóa học (D140212) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 15,0 trở lên được chuyển sang học hệ đại học, ngành khoa học môi trường (D440301).

- Thí sinh dự thi ngành sư phạm vật lý (D140211) khối A không trúng tuyển, có tổng điểm từ 14,5 trở lên được chuyển sang học hệ đại học, ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (D440301).

- Thí sinh dự thi ngành sư phạm vật lý (D140211) khối A1 không trúng tuyển, có tổng điểm từ 15,0 trở lên được chuyển sang học hệ đại học, ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (D440301).

- Thí sinh dự thi ngành sư phạm vật lý (D140211) khối A không trúng tuyển, có tổng điểm 13,5 hoặc 14,0 được chuyển sang học hệ đại học, ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (D440302).

- Thí sinh dự thi ngành sư phạm vật lý (D140211) khối A1 không trúng tuyển, có tổng điểm 14,0 hoặc 14,5 được chuyển sang học hệ đại học, ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (D440302).

- Thí sinh dự thi ngành sư phạm âm nhạc (D140221) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 25,5 trở lên được chuyển sang học hệ cao đẳng, ngành sư phạm âm nhạc (C140221).

- Thí sinh dự thi ngành sư phạm mỹ thuật (D140222) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 24,0 trở lên,được chuyển sang học hệ cao đẳng, ngành sư phạm mỹ thuật (C140222).

- Thí sinh dự thi ngành giáo dục mầm non (D140201) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 15,5 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng, ngành giáo dục mầm non (C140201).

2. Điểm trúng tuyển bậc Cao đẳng

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn

- CĐ Giáo dục Mầm non

C140201

M

15,0

- CĐ Sư phạm Mỹ thuật

C140222

H

23,5

Điểm trúng tuyển hệ cao đẳng (NV1 và NV2) của các ngành khác sẽ được công bố vào ngày 5-9-2012.

3. Xét tuyển nguyện vọng 2 bậc Đại học và Cao đẳng

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo đường bưu điện chuyển phát nhanh về phòng đào tạo Trường đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường đại học Sài Gòn, từ ngày 21-8 đến hết ngày 31-8-2012 (tính theo dấu bưu điện). Hồ sơ gồm: bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2012 có đóng dấu đỏ của trường đã dự thi, lệ phí xét tuyển (15.000 đờng), một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. Ngày 5-9-2012 trường sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 hệ đại học, trúng tuyển NV1, NV2 hệ cao đẳng và gửi giấy báo nhập học. Tiếp nhận thí sinh trúng tuyển từ ngày 18-9-2012.

3.1. Bậc Đại học (chỉ tiêu: 60)
Ngành
Mã ngành

Khối

Điểm nhận hồ sơ

xét tuyển NV2

Chỉ tiêu xét

NV2

- Khoa học thư viện

D320202

C

14,5

30

D1

13,5

 - GD Chính trị

D140205

C

14,5

30

D1

13,5

3.2. Bậc Cao đẳng (chỉ tiêu: 2190)

- Chỉ xét tuyển từ kết quả thi tuyển sinh đại học.

- Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm sàn cao đẳng do bộ quy định (Khối A, A1: 10 điểm; khối B: 11 điểm; khối C: 11,5 điểm; khối D1: 10,5 điểm).

Ngành

Khối

Chỉ tiêu xét

NV2

- Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch)

C220113

C, D1

120

- Tiếng Anh (Thương mại - Du lịch)

C220201

D1

120

- Khoa học thư viện

C320202

A, B, C, D1

40

- Lưu trữ học

C320303

C, D1

30

- Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1, D1

260

- Tài chính - Ngân hàng

C340201

A, A1, D1

260

- Kế toán

C340301

A, A1, D1

260

- Quản trị văn phòng

C340406

C, D1

50

- Thư ký văn phòng

C340407

C, D1

50

- Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

80

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A, A1

30

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

A, A1

30

- Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

A, B

100

- Giáo dục Tiểu học

C140202

A, D1

250

- Giáo dục Công dân

C140204

C

40

- Sư phạm Toán học

C140209

A

40

- Sư phạm Vật lý

C140211

A, A1

30

- Sư phạm Hóa học

C140212

A

30

- Sư phạm Sinh học

C140213

B

30

- Sư phạm kỹ thuật Công nghiệp

C140214

A, A1

40

- Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp

C140215

B

40

- Sư phạm Kinh tế Gia đình

C140216

B

40

- Sư phạm Ngữ văn

C140217

C

40

- Sư phạm Lịch sử

C140218

C

30

- Sư phạm Địa lý

C140219

A, A1, C

30

- Sư phạm tiếng Anh

C140231

D1

120

Cộng

2.190

- Thí sinh dự thi ngành giáo dục mầm non (D140201) không trúng tuyển, có tổng điểm 14,5 hoặc 15,0 được chuyển sang học hệ trung cấp, ngành giáo dục mầm non.

- Thí sinh dự thi hệ cao đẳng ngành giáo dục mầm non (C140201) không trúng tuyển, có tổng điểm 14,5 được chuyển sang học hệ trung cấp, ngành giáo dục mầm non.