Đại Học Kiến trúc HN tuyển sinh ĐH Văn bằng 2 năm 2012

 Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức tuyển sinh Hệ Liên thông trình độ Đại học khoá  (đợt 2) với những nội dung cụ thể như­­­ sau:

Căn cứ vào công văn đề nghị của Trường Trung cấp kinh tế Kỹ thuật thăng long, ĐH Kiến trúc tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông Đại học & Văn Bằng 2 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
 
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2012

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TẠI CHỨC NĂM 2012

1. Hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học: 


* Chuyên Ngành: - Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp( 3 năm)

2. Hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học:
* Chuyên Ngành: - Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp(2năm)

3. Hệ đào tạo Đại học tại chức:
* Chuyên Ngành:- Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp( 4.5 năm)

3. Ngày thi (dự kiến)

- Làm thủ tục thi: 14h00 ngày 12 tháng 12 năm 2012

- Ngày thi: 13 và 14 tháng 12 năm 2012.

4. Thời gian nhập học (dự kiến)

- Làm thủ tục nhâ%3ḅp học: Từ ngày 19 đến 25/01/2013.

- Bắt đầu học từ ngày 26/01/2013.

* Đối tượng tuyển sinh:

- Sinh viên đã tốt nghiệp hệ Trung cấp, Cao đẳng đúng với chuyên ngành đào tạo( đối với hệ liên thông).

- Học sinh tốt nghiệp THPT( đối với hệ Đại học tại chức)

* Thời gian thi: tháng 8 năm 2012

* Địa điểm bán và nhận hồ sơ tại: Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thăng Long
 VP trường: số 83 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội,  tư vấn trực tuyến : 0942 000 645 
Nhiều năm nay trung Tâm phối hợp với rất nhiều trường đại học có tiếng của Hà Nội đào tạo liên thông và xét tuyển cao đẳng đại học nhiều năm qua
Tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên các trường ĐH hệ chính quy 2013
Đại học Điện lực tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH chính quy 2013
Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh liên thông CĐ lên ĐH chính quy 2013
Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH chính quy 2013
Đại học Công nghiệp tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH chính quy 2013
Học viện tài chính tuyển sinh liên thông CĐ lên ĐH chính quy 2013
Đại học Công đoàn tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH chính quy 2013
Đại học Kinh doanh Công nghệ tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH chính quy 2013
Đại học Thương mại tuyển sinh liên thông CĐ lên ĐH chính quy 2013
Viện đại học Mở Hà Nội tuyển sinh liên thông TC lên ĐH chính quy 2013