HV Tài chính tuyển sinh ĐH văn bằng 2 đợt 1 năm 2015

HV Tài chính tuyển sinh ĐH văn bằng 2 đợt 1 năm 2015,Căn cứ vào Công văn số 5470/BGDĐT-GDĐH ngày 02/10/2014 và công văn số 5425/BGDĐT-GDĐH ngày 21/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh/thành thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;Căn cứ vào Công văn số 6977/BGDĐT-GDĐH ngày 19/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc chính sách đặc thù trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ;

Thông báo tuyển sinh Hệ Đại học Văn bằng 2 khoá 15 (đợt 1) năm 2015
         Học viện Tài chính thông báo tổ chức tuyển sinh Hệ Đại học Văn bằng 2 khoá 15 (đợt 1) năm 2015 với những nội dung như sau:
1. Chỉ tiêu, ngành và loại hình đào tạo 
Trường Trung cấp kinh tế Kỹ thuật thăng long
     - Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 240 (gồm loại hình đào tạo chính quy; Vừa làm vừa học)
     - Ngành Kế toán: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
     - Loại hình đào tạo: Chính quy và Vừa làm vừa học
2. Điều kiện dự thi, xét tuyển và cấp bằng tốt nghiệp
2.1. Đối với diện đào tạo 2,5 năm
Điều kiện dự thi, xét tuyển và cấp bằng tốt nghiệp
     - Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Đại học.
     - Diện miễn thi tuyển: (Áp dụng đối với thí sinh đăng kí loại hình đào tạo vừa làm vừa học. Cụ thể: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học loại hình đào tạo chính qui thi tuyển đầu vào khối A thuộc nhóm ngành: Khoa học tự nhiên, kĩ thuật, kinh tế, công nghệ và đăng ký loại hình đào tạo vừa làm vừa học.
    - Đào tạo và cấp bằng cử nhân kinh tế loại hình đào tạo chính quy cho những thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học loại hình đào tạo chính quy đã dự thi và trúng tuyển.
     - Đào tạo và cấp bằng cử nhân kinh tế loại hình đào tạo vừa làm vừa học cho những thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học đã dự thi và trúng tuyển (hoặc được xét tuyển).
2.2. Đối với diện đào tạo 1,5 năm
 Điều kiện dự thi, xét tuyển và cấp bằng tốt nghiệp
   - Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Đại học thuộc khối ngành kinh tế bao gồm 5 ngành: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lí và ngành Kinh tế
   - Diện miễn thi tuyển: (Áp dụng đối với thí sinh đăng kí loại hình đào tạo vừa làm vừa học). Cụ thể: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học loại hình đào tạo chính qui thi tuyển đầu vào khối A thuộc khối ngành kinh tế nêu trên và đăng ký loại hình đào tạo vừa làm vừa học.
   - Đào tạo và cấp bằng cử nhân kinh tế loại hình đào tạo chính quy cho những thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học loại hình đào tạo chính quy (thi tuyển đầu vào khối A) thuộc khối ngành kinh tế nêu trên và đăng ký loại hình đào tạo chính quy đã dự thi và trúng tuyển.
   - Đào tạo và cấp bằng cử nhân kinh tế loại hình đào tạo vừa làm vừa học cho những thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học thuộc khối ngành kinh tế nêu trên đã dự thi và trúng tuyển (hoặc được xét tuyển).
3. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày từ ngày 11/12/2014 đến 20/1/2015 (nghỉ thứ 7, chủ nhật), Trường Đại học Giao thông Vận tải cách 200m (Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục và Văn hóa cộng đồng )
Địa chỉ :  Phố Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội
 Hỗ trợ trực tuyến : 0439906288 - 0942 000 645 - 0966 211 915
4. Thời gian ôn thi: Thông báo vào ngày thí sinh nộp hồ sơ.
5. Thời gian và địa điểm thi tuyển: Ngày 14 & 15/3/2015 tại HV Tài chính
6. Môn thi: (Áp dụng đối với diện đào tạo 2,5 năm và 1,5 năm)
        - Những Nguyên lí cơ bản của  CN Mác - Lênin (Phần 2)
        - Toán học (Chương trình trung học phổ thông)
7. Chương trình và thời gian đào tạo: Chương trình đào tạo đại học Văn bằng 2 được tổ chức theo hệ thống tín chỉ cho 2 loại hình đào tạo chính qui và vừa làm vừa học. Thời gian đào tạo từ 17h30 đến 20h30 các ngày trong tuần.
8. Nhập học và khai giảng: Dự kiến 6/4/2015.

tuyensinhdaihoc.edu.vn