Cao đẳng y tế Hà Nội tuyển sinh 2014

Cao đẳng y tế Hà Nội tuyển sinh 2014,Căn cứ Thông báo số 91/TB-BGDĐT ngày 03 tháng 03 năm 2014 về việc đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Căn cứ Công văn số 244/KTKĐCLGD ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thu lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013.
Công văn số 1260/BGDĐT-KTKĐCLGD: V/v Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014

Thực hiện công văn hướng dẫn số 9837/UBND-KH&ĐT ngày 10/12/2012 của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh hàng năm (từ năm 2013) cho các trường cao đẳng trực thuộc Thành phố;
Thực hiện Công văn số 284/TB-BGDĐT ngày 08  tháng 3 năm 2013 về việc thông báo đăng ký chỉ tiêu năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Công tác tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2014 được triển khai theo các nội dung sau đây
Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông thông báo kế hoạch tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2014 như sau:
Ngành tuyển: Nguyện vọng 2, Điểm ĐH, CĐ 
Cao Đẳng Điều dưỡng            Mã Ngành C720501
-  Cao đẳng Dược                      Mã Ngành C900107
CĐ Kỹ thuật xét nghiệm          Mã Ngành C720332
- Cao Đẳng Hộ sinh                    Mã Ngành C720502
Loại hình đào tạo: chính quy
V. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Địa điểm nhận hồ sơ: PHÒNG 101 HỢP TÁC ĐÀO TẠO Y DƯỢC HÀ NỘI
Số 109 nhà N3 Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel/Fax   0439906288 - T. Cường 0966 211 915
 T. Huynh 0942 000 645
1. Đối với kì thi chung
a) Căn cứ kết quả thi của thí sinh và quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành, Bộ GD&ĐT sẽ xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xem xét quyết định phương án điểm trúng tuyển.
b) Điểm trúng tuyển chưa nhân hệ số của các trường không được thấp hơn điểm qui định đảm bảo chất lượng đầu vào.
2. Đối với tuyển sinh riêng
Chỉ xét tuyển những thí sinh:
- Nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;
- Có kiến thức văn hóa đáp ứng yêu cầu tối thiểu về kết quả học tập được quy định trong đề án tự chủ tuyển sinh của trường.
VI. XÉT TUYỂN VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
1. Đối với các trường tuyển sinh theo kì thi chung
1.1. Các trường ĐH, CĐ tham gia kì thi chung và sử dụng chung kết quả thi, chủ động trong việc xét tuyển theo nguyên tắc sau đây:
a) Xác định phương án điểm trúng tuyển theo khối thi, theo ngành học hoặc điểm trúng tuyển chung;
b) Điểm trúng tuyển đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước;
c) Xét tuyển thí sinh có kết quả thi từ điểm cao trở xuống cho đủ chỉ tiêu;
d) Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực là 0,5 điểm.
1.2. Các trường ĐH có đào tạo hệ CĐ, các trường CĐ thuộc các ĐH, nếu không tổ chức thi tuyển sinh cho hệ này, được xét tuyển thí sinh đã dự thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT có cùng khối thi, trong vùng tuyển qui định của trường.
1.3. Các trường có ngành năng khiếu, nhưng không tổ chức thi vào các ngành này theo đề thi riêng, thì được xét tuyển thí sinh đã dự thi ngành đó tại các trường khác, có các môn văn hoá thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT.
1.4. Thời hạn xét tuyển
Các trường công bố công khai các thông tin liên quan đến điều kiện xét tuyển, thời hạn xét tuyển mỗi đợt là 20 ngày (đối với thí sinh tham dự kì thi chung). Công bố kết quả xét tuyển trên trang thông tin điện tử của trường, trang thông tin điện tử về tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thời hạn xét tuyển bắt đầu từ ngày 20/8/2014, kết thúc ngày 31/10/2014 đối với trường đại học và ngày 15/11/2014 đối với trường cao đẳng.
1.5. Việc cấp Giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ
a) Các trường ĐH, CĐ thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT cấp 03 Giấy chứng nhận kết quả thi (có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường) cho thí sinh không trúng tuyển vào trường mình.
b) Giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ phải thống nhất mẫu đã thiết kế, không được thay đổi và phải điền đầy đủ thông tin cần thiết theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành. Giấy chứng nhận kết quả thi đều phải đóng dấu đỏ của trường để thí sinh có thể sử dụng đăng ký xét tuyển vào trường ĐH, CĐ hoặc TCCN. Giấy chứng nhận kết quả thi chỉ in điểm các môn thi chưa nhân hệ số.
1.6. Đối với thí sinh dự thi liên thông theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, kết quả thi được sử dụng để xét tuyển theo chỉ tiêu đào tạo liên thông của trường. Nếu không trúng tuyển được xét tuyển vào học liên thông các trường khác, cùng khối thi, trong vùng tuyển và đáp ứng được yêu cầu của trường cần tuyển.