Cao Đẳng Mẫu Giáo Trung Ương TS Liên Thông 2014

Cao Đẳng Mẫu Giáo Trung Ương TS Liên Thông 2014,CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG 2014,XÉT TUYỂN NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON 2014,TUYỂN SINH SƯ PHẠM MẦM NON - SƯ PHẠM TIỂU HỌC TẠI HÀ NỘI<<ĐI HỌC NGAY>>

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Số: 372/TB-CĐSPTƯ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC 2014

     Căn cứ Qui chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 và Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 04 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Công văn số 1103/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21 tháng 02 năm 2013 về phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Thông báo số 284/TB-BGDĐT ngày 08 tháng 03 năm 2013 về việc đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

     Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ vừa làm vừa học năm 2013 như sau:

1. Đối tượng và thời gian đào tạo:

- Người học có bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), thời gian đào tạo 3 năm.

- Người có Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành dự thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ TCCN lên trình độ cao đẳng, thời gian đào tạo 1,5 năm.

2. Ngành tuyển sinh và môn thi:

- Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt: Văn, Hát, Đọc kể diễn cảm.

- Sư phạm Âm nhạc: Văn, Thanh nhạc, Thẩm âm - Tiết tấu.

- Sư phạm Mỹ thuật: Văn, Hình họa (vẽ chì), Bố cục (vẽ màu).

- Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp, Công nghệ Thông tin: Toán, Lí, Hóa.

- Giáo dục Công dân, Công tác Xã hội, Khoa học Thư viện, Lưu trữ học: Văn, Sử, Địa.

* Đối với thí sinh đã tốt nghiệp TCCN từ 3 năm trở lên thi đào tạo liên thông:

- Ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt: Văn, Tâm lí Giáo dục, Đọc kể diễn cảm.

- Ngành Sư phạm Âm nhạc: Văn, Thanh nhạc, Thẩm âm - Tiết tấu (hệ số 2).

- Ngành Sư phạm Mỹ thuật: Văn, Hình họa (vẽ chì, hệ số 2), Bố cục hoặc Trang trí (vẽ màu).

- Ngành Công nghệ Thông tin, Công nghệ Thiết bị trường học, Hệ thống thông tin quản lí, Khoa học Thư viện, Quản trị Văn phòng, Thư kí Văn phòng: Toán, Văn, Cơ sở ngành.

 3. Hồ sơ dự thi: Người đăng kí dự thi phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định).

- Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) trở lên.

- Giấy ưu tiên theo đối tượng và khu vực xét tuyển (nếu có).

- 04 ảnh cỡ 4x6cm, 02 phong bì có dán tem (ghi rõ họ, tên, địa chỉ liên hệ sau ảnh và trên phong bì).

Ngoài 01 bộ hồ sơ nêu trên, còn phải nộp thêm Bằng tốt nghiệp TCCN và bảng điểm (bản sao công chứng).

4. Nơi nhận hồ sơ:83 Triều khúc - Thanh Xuân Hà Nội

- Tại Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội

- Tại đơn vị liên kết đào tạo: Theo lịch thu hồ sơ của đơn vị liên kết (Thí sinh phải nộp 02 bộ hồ sơ).
* Thời gian nộp hồ sơ:    Đợt 1 từ ngày: 01/3/ 2014 đến hết ngày 25/ 5/ 2014
                                       Đợt 2 từ 30/5 đến 20/7/ 2014
                                       Đợt 3 từ 25/7/2013 đến19/9/2014
* Hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:

5. Thời gian thi: Có 3 đợt thi vào các tháng 4, 10 và 11 năm 2014

6. Địa điểm thi: Theo thông báo củaTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

7. Phí dự thi, dự tuyển: Mức thu theo Qui định về chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hiện hành của Liên bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo.

8. Kinh phí đào tạo: Theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ “Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015”.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng hợp tác liên kết tuyển sinh,Trường Trung cấp Cộng Đồng Hà Nội,
  83 Triều khúc - Thanh Xuân Hà Nội
         Số điện thoại: (04) .226 300 68 - 0974 459 158
                         Đường dây nóng :0942.000.645 – 0982 333 219
Ghi chú:- Thời gian học vào các buổi tối trong tuần hoặc Tối T6, Ngày T7, CN 

Nơi nhận:                                                     

- Bộ GDĐT (Để b/cáo);

- Các địa phương, đơn vị phối hợp đào tạo (Để phối hợp t/hiện); 

- Các phương tiện thông tin đại chúng (Để t/báo);

- Lưu: VT, QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

TS Trần Thị Nga