xét tuyển nguyện vọng 2 Cao đẳng hệ chính quy năm 2013

xét tuyển nguyện vọng 2 Cao đẳng hệ chính quy năm 2013,Căn cứ Quy chế Tuyển sinh năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 Cao đẳng hệ chính quy năm 2013 như sau:

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

1. Chỉ tiêu: 700
  2. Các ngành đào tạo và khối xét tuyển: 

Hệ đào tạo

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối xét tuyển

Chính quy

Điều dưỡng

C720501

B

Kỹ thuật Y học

C720330

A, B

Xét nghiệm Y học

C720332

A, B

Dư­ợc

C900107

A, B

Vật lý trị liệu - PHCN

C720333

A, B

Liên thông chính quy

Dược

C900108

A, B

 3. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh dự thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt từ điểm sàn trở lên.

 

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ
Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

 4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

a. Giấy chứng nhận kết quả thi do các trươờng tổ chức thi cấp (có đóng dấu đỏ của trươờng dự thi)

c. Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.

 5. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/1 hồ sơ 

6. Học phí: Theo quy định của Nhà  nươớc (Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tươớng Chính phủ)

 7. Thời gian thu hồ sơ và xét tuyển: Từ tháng 8/2013 đến 30/10/2013. 

Nhận hồ sơ tại trươờng hoặc qua đơường bưu điện vào tất cả các ngày trong tuần.

Ghi chú: Nhà trươờng liên tục nhận hồ sơ tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp (gồm các ngành: Y sỹ đa khoa, dơược sỹ trung cấp, điều dưỡng, hộ sinh, Y sỹ y học cổ truyền, xét nghiệm đa khoa, Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh) 

Thông báo tuyển sinh cao đẳng

Liên thông hình thức chính quy hoặc (VLVH) năm 2013 

- Căn cứ Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 về việc quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng;

- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2013 của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ ban hành kèm theo Thông báo số 284/TB-BGDĐT ngày 08 tháng 03 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao đẳng liên thông hình thức VLVH năm 2013 nhơư sau:

1. Ngành đào tạo:

                        + Dược học (300 chỉ tiêu)

                        + Điều dưỡng (100 chỉ tiêu) 

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Ngành Dược: Những người tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp.

- Ngành điều dưỡng: Những người tốt nghiệp Điều dưỡng trung cấp hoặc y sỹ đa khoa có chứng chỉ chuyển đổi sang điều dưỡng. 

3. Thời gian đào tạo: 02 năm

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân cao đẳng hình thức vừa làm vừa học. 

4. Môn thi và lịch thi tuyển sinh: 

4.1. Môn thi: - Đối với những người chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng TCCN đến ngày nộp hồ sơ dự thi, thi tuyển sinh các môn sau: Toán, Hóa, Sinh (đối với cả ngành Điều dưỡng và Dược). 

             - Đối với những người đủ 36 tháng trở lên kể từ ngày đơợc cấp bằng TCCN đến ngày nộp hồ sơ dự thi, thi tuyển sinh các môn sau:

+ Ngành Dược: Toán, Hóa Phân tích, Lý thuyết chuyên môn (Hóa dược- dược lý, Bào chế, Dược liệu).

+ Ngành Điều dưỡng: Toán, Điều dưỡng cơ sở, Lý thuyết chuyên môn (CSSK người lớn bệnh nội khoa, CSCK người lớn bệnh ngoại khoa, CSSK trẻ em) 

4.2 Hướng dẫn ôn tập và thi tuyển sinh:

            - Hướng dẫn ôn tập: Nếu thí sinh có nguyện vọng, Nhà trường sẽ bố trí giảng viên. Thời gian hướng dẫn ôn tập: 9 ngày (mỗi môn 3 ngày)

            - Lịch hướng dẫn ôn tập và thi tuyển sinh: Dự kiến tháng 9/2013.

            - Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh: Từ 1/7/2013 đến hết 30/08/2013 

5. Hồ sơ đăng ký thi tuyển gồm:

a. Phiếu đăng ký dự thi CĐ, ĐH năm 2013 có xác nhận của cơ quan nơi công tác hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

b. Bằng tốt nghiệp TCCN và bảng điểm học tập (bản sao công chứng)

c. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tơương đươơng (bản sao công chứng)

d. Bản sao hợp pháp giấy khai sinh

d. Ba phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh và 02 ảnh 3x4.

Về chế độ ưu tiên, áp dụng quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Thí sinh thuộc diện ưu tiên cần có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, nộp cùng hồ sơ dự tuyển. Sau khi Hội đồng tuyển sinh họp xét điều kiện dự thi, nhà trường không nhận bổ sung giấy ưu tiên.


Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2012. Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; Thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Đến ngày 15/03/2012, website tuyensinhtructuyen.edu.vn đã cập nhật đầy đủ thông tin tuyển sinh hệ chính quy năm 2012 của tất cả các trường đại học và cao đẳng trong toàn quốc.

Nguồn thông tin cung cấp cho website bao gồm:

- Thông tin tuyển sinh do phòng đào tạo của các trường trực tiếp gửi đến

- Thông tin tuyển sinh khai thác từ website của các trường đại học và cao đẳng

- Thông tin cập nhật từ cổng thông tin điện tử và các nguồn khác của Bộ GDĐT.

Tất các các thông tin khác hỗ trợ cho thí sinh trong việc làm thủ tục đăng ký dự thi và những vấn đề liên quan đến ký thi ĐH, CĐ năm 2013 cũng đã được cập nhật đầy đủ tại chuyên mục Thủ tục – Hồ sơ tuyển sinh.

Website tuyensinhtructuyen.edu.vn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tuyển sinh hệ đào tạo chính quy năm 2013 của tất cả các trường cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề trong toàn quốc để phục vụ các thí sinh trong mùa tuyển sinh năm 2012.