tuyển dụng viên chức 2015 công chức sở nội vụ TP Hà Nội

Hướng dẫn thông báo chỉ tiêu thi tuyển, thu nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2015 Ngày 15/01/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 77/SNV-ĐTBDTD về việc thông báo chỉ tiêu thi tuyển, thu nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2015

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2015, Sở Nội vụ hướng dẫn việc thông báo chỉ tiêu thi tuyển, thu nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2015 như sau:

I. Về việc thông báo và tổ chức tiếp nhận hồ sơ:

1. Ngày 14/01/2015 UBND Thành phố công bố chỉ tiêu, Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2015 trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng giao tiếp điện tử và Website của Sở Nội vụ:sonoivu.hanoi.gov.vn.

2. Từ ngày 15/01/2015 các Sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thông báo về chỉ tiêu, số lượng, cơ cấu ngành, chuyên ngành, tiêu chuẩn điều kiện dự tuyển; thành phần hồ sơ; thời gian và nơi tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2015 trên Website và trụ sở của cơ quan, đơn vị;

Địa điểm thông báo tại trụ sở cơ quan, đơn vị phải ở vị trí thuận lợi, dễ quan sát tạo điều kiện cho người có nguyện vọng dự thi được biết.

3. Sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã giao cho phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng Sở (đối với sở, ngành), Phòng Nội vụ (đối với quận, huyện, thị xã) tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của cơ quan, đơn vị.

4. Từ ngày 15/01/2015 đến 17 giờ ngày 13/02/2015 (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật) tổ chức thu nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển công chức của thí sinh, việc tiếp nhận hồ sơ, lệ phí  phải có phiếu biên nhận ký xác nhận của thí sinh và người thu nhận (có Mẫu số 5 kèm theo).

5. Từ ngày 15/01/2015 đến 02/3/2015 lãnh đạo sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện:  Xét duyệt, kiểm tra, lập danh sách người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo Mẫu 3 và sửa chữa dữ liệu thi; thông báo và trả hồ sơ, lệ phí dự thi cho những người không đủ điều kiện; bảo quản, bảo mật hồ sơ của người đăng ký dự tuyển theo lịch thực hiện tại mục IV.

- Nộp danh sách (gồm bản file và bản giấy theo Mẫu số 3, biên bản chốt hồ sơ, biên bản họp kiểm tra hồ sơ, biên bản xét duyệt hồ sơ, bản phô tô văn bằng chứng chỉ của các thí sinh được miễn ngoại ngữ, tin học và mỗi thí sinh một bản sao bằng tốt nghiệp để phục vụ việc kiểm tra).

6. Phí thi tuyển: Thu 200.000đồng/01 hồ sơ đăng ký thi tuyển; mỗi hồ sơ thi tuyển, đơn vị thu hồ sơ trích lại 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng) phục vụ cho công tác thu, nhận, tổng hợp danh sách thí sinh theo quy định.

Phí thi tuyển còn lại các đơn vị nộp về bộ phận Kế toán Văn phòng Sở Nội vụ chậm nhất 10/3/2015.

II. Hồ sơ dự tuyển.                                                                                          

1. Hồ sơ đăng ký dự thi:

a. Hồ sơ thí sinh hoàn thiện theo quy định tại mục II, phần C Kế hoạch thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND Thành phố. Mọi giấy tờ của thí sinh được đựng trong bì hồ sơ kích thước 24cm x 32cm, ngoài bì ghi rõ Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2015 theo vị trí, chuyên ngành dự tuyển, phòng, ban chuyên môn của sở, ngành, quận, huyện dự tuyển, số điện thoại và địa chỉ liên hệ;

Riêng đối với chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mãsố ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, yêu cầu tiêu chuẩn về đào tạo bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên, gồm :

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (hoặc tương đương);

- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Do Quy định mới ban hành, chưa kịp để các thí sinh chuẩn bị, nên trước mắt hồ sơ thí sinh dự thi công chức năm 2015 của thí sinh yêu cầu có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B và chứng chỉ tin học văn phòng. Sau khi dự thi nếu trúng tuyển thí sinh phải hoàn thiện các yêu cầu tiêu chuẩn về đào tạo bồi dưỡng nêu trên trong thời gian tập sự.

b. Mẫu đơn (Mẫu số 1) được đăng tải tại website của Sở Nội vụ Hà Nội (http://sonoivu.hanoi.gov.vn) để thí sinh sử dụng làm hồ sơ đăng ký dự tuyển;

2. Một số chú ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a. Người có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ có ngành, chuyên ngành phù hợp yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo của vị trí việc làm cần tuyển dụng được đăng ký dự tuyển;

b. Đối với người được miễn thi ngoại ngữ (MNN) hoặc miễn thi tin học (MTH) cần ghi rõ tại điểm 3 trong đơn dự tuyển bằng cấp quy định về ngoại ngữ, tin học và ghi tắt vào cột ghi chú của danh sách Mẫu số 3 đồng thời nộp bản phô tô theo danh sách mẫu 3 về Sở Nội vụ;

c. Về chế độ, chính sách ưu tiên:

- Nếu bản thân người dự tuyển là Anh hùng, Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành thì hồ sơ phải có bản phô tô Quyết định công nhận hoặc xác nhận của cấp có thẩm quyền về đối tượng chính sách;

- Nếu người dự tuyển  là con Liệt sỹ, con Thương binh, con Bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì hồ sơ người dự tuyển phải có bản photo giấy chứng nhận liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và giấy xác nhận của phòng  Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện (nơi quản lý đối tượng chính sách) xác nhận mối quan hệ giữa con đối tượng chính sách và đối tượng chính sách nêu trên;

- Đối với người dân tộc thiểu số: Việc xác định thành phần dân tộc căn cứ vào Giấy khai sinh hợp pháp của người dự tuyển;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân phải có bản photo Quyết định xuất ngũ hoặc xác nhận hoàn thành nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền;

- Những đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ phải có bản photo Quyết định của Trung ương Đoàn cử theo Quyết định số 354/QĐ-TTg ngày 28/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ và phải có Huy hiệu “Thanh niên tình nguyện” hoặc Quyết định của UBND cấp huyện nơi làm nhiệm vụ tình nguyện công nhận hoàn thành nhiệm vụ.

III. Về việc lập danh sách thí sinh dự thi:

1. Các dữ liệu ghi trên danh sách  lập trên bảng tính EXCEL, Font chữ: Time New Roman, Bảng mã chữ: Unicode, cỡ chữ 12, khổ giấy A4.

2. Tên ngành, chuyên ngành đào tạo ghi đúng theo văn bằng hoặc bảng kết quả học tập, tuyệt đối không viết tắt.

3. Sắp xếp danh sách (theo Mẫu số 3) theo chỉ tiêu từng phòng, ban chuyên môn. Tại mỗi chỉ tiêu xếp theo theo thứ tự A, B, C, …

4. Nếu Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội chỉ cần ghi tên xã (phường, thị trấn) và quận (huyện, thị xã). Nếu Hộ khẩu thường trú không thuộc Hà Nội cần ghi rõ tên xã (phường, thị trấn), quận (huyện, thị xã), tỉnh (thành phố).

5. Diện ưu tiên (tại cột diện ưu tiên Mẫu số 3) thống nhất ghi tắt như sau:

 

TT

Tên diện ưu tiên

Ghi tắt

1

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động

AH

2

Thương binh

TB

3

Người hưởng chính sách như thương binh

NTB

4

Người dân tộc thiểu số

DTTS

5

Sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp

SQQN

6

Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành

CYCN

7

Con Liệt sỹ

CLS

8

Con Thương binh

CTB

9

Con Bệnh binh

CBB

10

Con của người hưởng chính sách như thương binh

CNTB

11

Con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa

CTKN

12

Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

CĐCĐ

13

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ

HTNV

IV. Lịch thực hiện:

 

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Phân công phụ trách

   1    

Từ 8 giờ 00 ngày 15/01/2015 đến 17 giờ ngày 13/02/2015

- Tổ chức thu nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển công chức của thí sinh; hoàn thành việc lập danh sách thí sinh đủ điều kiện theo Mẫu số 3

Cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu thi tuyển.

   2    

Từ 14/02/2015 đến17 giờ ngày 27/02/2015

- Kiểm tra, xét duyệt, lập danh sách người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo hướng dẫn.

- Nộp danh sách thí sinh (gồm bản file và bản giấy theo Mẫu số 3; biên bản chốt hồ sơ; biên bản họp kiểm tra, xét duyệt hồ sơ, bản phô tô chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với trường hợp được miễn thi điều kiện …) về Sở Nội vụ.

Cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu thi tuyển .

   3    

30/2/2015

- Thông báo danh sách đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2015; trả hồ sơ, lệ phí dự thi cho những người không đủ điều kiện.

- Công bố dữ liệu dự tuyển trên mạng để các đơn vị và thí sinh kiểm tra.

Cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu thi tuyển; thí sinh dự tuyển.

Hội đồng thi tuyển (HĐTT);

   4    

17 giờ  ngày 02/3/2015

- Các đơn vị hoàn thành việc đề nghị sửa chữa dữ liệu (nếu có sai xót)

Cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu thi tuyển; HĐTT.

            Các nội dung tiếp theo của kỳ thi, Sở Nội vụ sẽ thông báo cụ thể khi có văn bản của Bộ Nội vụ về việc đồng ý cho Hà Nội đổi mới hình thức thi tuyển công chức.

            Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ  về việc thông báo chỉ tiêu thi tuyển, thu nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2015 theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND Thành phố để các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã và các thí sinh có nhu cầu dự thi được biết để thực hiện.

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về thường trực Hội đồng thi tuyển công chức (Phòng Đào tạo, bồi dưỡng tuyển dụng của Sở Nội vụ) để tổng hợp, xem xét, giải quyết./.

File gửi kèm:
snv-77-2015-01_signed.pdf
Mau Don.doc
Mau bien nhan.doc
Mau 3.xls

 

tuyensinhdaihoc.edu.vn