Tuyển sinh liên thông viện Đại học mở Hà Nội [(Education CEFR)]

Tuyển sinh liên thông viện Đại học mở Hà Nội,Trường Cao đẳng Truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam liên kết với Viện Đại học mở Hà Nội tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh,Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử- Viễn thông cũ)  như sau:

Cổng thông tin tuyển sinh - Viện ĐH Mở HN - Viện Đại học Mở Hà Nội

quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

1/ NGÀNH ĐÀO TẠO:

- Kế toán 
- Quản trị kinh doanh 
- Tài chính ngân hàng 
- Công nghệ thông tin 
- Điện tử viễn thông 
Danh sách các trường đại học tuyển sinh đối tượng tốt nghiệp aptech, niit, genetic, kỹ thuật viên, chuyên viên, bằng nghề…được phép học liên thông lên đại học hệ chính quy (hệ hoàn thiện kiến thức)
Các học viên cần chuẩn bị những thủ tục sau:
Công chứng tiếng Anh bằng tốt nghiệp và học bạ trung học phổ thông (cần công chứng 2 bản, Trung tâm lưu 1 bản để tránh tình trạng giấy tờ bị thất lạc) – công chứng tại các phòng công chứng nhà nước.
Bảng điểm của Aptech.
Bằng HDSE của Aptech. Trong trường hợp chưa có bằng của Aptech, học viên có thể bổ sung sau, nhưng phải có chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có chữ ký Giám đốc Trung tâm Aptech
Thư giới thiệu của Giám đốc Trung tâm Aptech.
Bản gốc chứng chỉ IELTS quốc tế.
Trung tâm cần phối hợp với học viên hoàn thành những thủ tục cần thiết trước thời gian tuyển sinh của SCU 6 tháng (phụ trách Bộ phận du học liên thông kết hợp giữa học viên và các bộ phận khác hoàn thành thủ tục cho học viên).
Trung tâm cung cấp bảng điểm Aptech của học viên. Với những bảng điểm cũ thi theo hình thức cũ (có internal và có final), Phụ trách bộ phận du học liên thông đề nghị giáo vụ Trung tâm tách điểm cho học viên.
Phụ trách bộ phận du học liên thông chuẩn bị Letter of Recommendation for Admision có chữ ký Giám đốc Trung tâm
Trong trường hợp học viên chưa có bằng HDSE gốc của Aptech, phụ trách bộ phận du học liên thông chuẩn bị chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có chữ ký của Giám đốc Trung tâm Aptech. Công nghệ thông tin tiên tiến (Tốt nghiệp SV được cấp Bằng Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ thông tin và Chứng chỉ Lập trình viên Quốc tế của Aptech Ấn Độ). 
Tập hợp hồ sơ và gửi cho RMIT.Nhà trường tiếp tục tuyển sinh các trình độ, loại hình đào tạo: Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng chính quy; Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), Cao đẳng nghề (CĐN), Trung cấp nghề (TCN); Liên thông Cao đẳng - Đại học chính quy; Liên thông TCCN – Đại học chính quy; Liên thông CĐN- Đại học chính quy dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3; Đại học vừa làm vừa học, Liên thông Cao đẳng-Đại học vừa làm vừa học, Liên thông CĐN-Đại học vừa làm vừa học; Liên thông TCCN – Đại học vừa làm vừa học; Lập trình viên quốc tế Aptech, Đại học Hồ Nam (Trung Quốc), Đại học York St John (Anh Quốc)

chamsoccongdong.com