Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG TRỰC TUYẾN  2013

KÝ HIỆU TRƯỜNG: CCA  - TỔNG CHỈ TIÊU: 400

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

Công nghệ kĩ thuật hoá học

C510401

A,A1,B

250

Kế toán

C340301

A,A1,D1

150

 + Tuyển sinh trong cả nước.

+ Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2013.

+ Điểm trúng tuyển theo khối thi;

+ Số chỗ trong KTX: 800.

+ Thí sinh không trúng tuyển hệ Cao đẳng chuyên nghiệp sẽ được xét vào học hệ TCCN, TC nghề.