Trung cấp Y tế An Khánh

 Trung cấp Y tế An Khánh:Hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp khu vực TP. Hà Nội

TUYỂN SINH TRUNG CẤP TRỰC TUYẾN  

MÃ TRƯỜNG: 0139 – TỔNG CHỈ TIÊU: 600

 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu Hàng năm

CQ

THPT

VLVH

THPT

THCS

THCS

- Điều dưỡng

01

200

200

0

0

0

0

- KTV Xét nghiệm đa khoa

02

100

100

0

0

0

0

- Y sĩ

03

300

300

0

0

0

0

 

- Tất cả các ngành xét tuyển điểm học bạ THPT (dành cho học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương).

Lưu ý: Nhà trường sẽ căn cứ vào những thông tin trong bản đăng ký tuyển sinh trực tuyến của học sinh để xét tuyển và gửi giâý báo nhập học cho học sinh theo đường bưu điện nếu học sinh trúng tuyển. Khi nhập học yêu cầu học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh theo mẫu quy định. Nếu những thông tin trong bản đăng ký trực tuyến đúng với hồ sơ gốc, học sinh sẽ được nhập học.  

- Tuyển thí sinh trên cả nước.