Trung cấp Y tế An Khánh

Trường Trung cấp Y tế An Khánh - Hà đông thành lập ngày 3/7/2008 với mục tiêu đào tạo những cán bộ y tế có trình độ trung cấp phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe toàn dân.Trường hiện đào tạo các ngành:

Trung Cấp Y tế An Khánh

Trung Cấp Y tế An Khánh
Ký hiệu trường: 0139
Web tuyển sinh Trung Cấp Y tế An Khánh
Thông tin tuyển sinh Trung Cấp Y tế An Khánh
Điểm chuẩn Trung Cấp Y tế An Khánh
Điểm thi Trung Cấp Y tế An Khánh
 Y sỹ đa khoa
Điều dưỡng đa khoa
Kỹ thuật viên xét nghiệm đa khoa
Điều dưỡng chuyên ngành nhi khoa
Điều dưỡng chuyên ngành nha khoa
 Mục tiêu đào tạo những cán bộ y tế có trình độ trung cấp phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe toàn dân. Khóa I (2008 - 2010), Trường tiếp nhận hơn 500 hồ sơ. Sau quá trình sàng lọc, Trường tuyển được 276 học sinh, đạt tỷ lệ 92% học sinh nhập học so với chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ học sinh nam là 27,4%, học sinh nữ là 72,6%. Học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.   

 



Tuyensinhtructuyen.edu.vn