LONG AN:Quy chế xét tuyển, tuyển sinh lóp 10

UBND tỉnh ban hành quyết định số 2033/QĐ-UBND phê duyệt Phương án tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2014-2015, cụ thể như sau:

Ngoài thi tuyển trên phạm vi toàn tỉnh, riêng 2 đơn vị: Trường THPT Cần Giuộc (cơ sở 2) đặt tại THCS Nguyễn Thị Một; Trường THPT Tân Hưng (cơ sở 2) đặt tại THCS Hưng Điền B sẽ tổ chức xét tuyển sinh vào lớp 10.
Đối với huyện Cần Giuộc: Số học sinh vùng hạ gồm các xã Long Hậu, Phước Vĩnh Đông, Phước Lại phải qua phà đi học tại THPT Nguyễn Đình Chiểu (xã Mỹ Lộc) quá khó khăn, năm học 2014-2015 sẽ thành lập trường THCS&THPT Nguyễn Thị Một trên cơ sở của trường THCS Nguyễn Thị Một (xã Phước Lại, đã hội đủ các điều kiện thành lập trường). Để thực hiện công tác tuyển sinh cho năm học mới, trước mắt lập cơ sở 2 của Trường THPT Cần Giuộc đặt tại THCS Nguyễn Thị Một.
 Đối với huyện Tân Hưng: Học sinh của các xã Hưng Hà, Hưng Điền và Hưng Điền B đến trường THPT Tân Hưng học quá xa, năm học 2014-2015 sẽ thành lập trường THCS&THPT Hưng Điền B trên cơ sở của trường THCS Hưng Điền B (đã hội đủ các điều kiện thành lập trường). Để thực hiện công tác tuyển sinh cho năm học mới, trước mắt lập cơ sở 2 của Trường THPT Tân Hưng đặt tại THCS Hưng Điền B.
Qui định công tác xét tuyển: Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Cần Giuộc và Tân Hưng, Sở GD&ĐT ra quyết định giao chỉ tiêu xét tuyển cho 2 trường THPT Cần Giuộc và THPT Tân Hưng (chỉ tiêu xét tuyển chỉ dành cho cơ sở 2, cơ sở 1 vẫn phải tổ chức thi tuyển).
UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện cụ thể và phối hợp với các Sở ngành liên quan, UBND các huyện: Cần Giuộc, Tân Hưng triển khai thực hiện Phương án đúng theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.