ĐH Điều dưỡng Nam Định tuyển sinh Đại học Điều dưỡng liên thông năm 2015

Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định,Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2015 được cập nhật nhanh nhất tại đây với đầy đủ thông tin chi tiết về điểm thi, điểm chuẩn, chỉ tiêu tuyển sinh, chỉ tiêu ngành ĐH Dieu duong Nam Dinh 2014, 2015.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Đào tạo Đại học Điều dưỡng liên thông năm 2014,ăn cứ Công văn số 5296/BGDĐT-KHTC ngày 25/9/2014 về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cho phép trường ĐH Điều dưỡng Nam Định điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo năm 2014 
 
                                Kính gửi:        Các Sở Y tế,
                                                         Các Bệnh viện Trung ương, Bệnh viện Tỉnh, Bệnh viện Ngành
                                                         Các cơ sở đào tạo Y dược, các cơ sở Y tế.
                                   
- Căn cứ Quyết định số 24/2004/QĐ-TTg ngày 26/2/2004 của Thủ tư­­­ớng Chính phủ về việc thành lập Trư­ờng Đại học Điều dưỡng Nam Định;
- Căn cứ Thông báo số 170/TB-BGDĐT ngày 07 tháng 03 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 cho Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định;
- Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BYT ngày 26/05/2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ Đại học và Cao đẳng Y, Dược;
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học Điều dưỡng liên thông năm 2014 như sau:
I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO               
     -    Tổng chỉ tiêu:  600
     -    Ngành đào tạo: Điều dưỡng Đa khoa, Điều dưỡng chuyên ngành phụ sản.
1. Đào tạo Đại học liên thông từ trình độ Trung cấp
    - Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 450
    - Thời gian và hình thức đào tạo:
      + Liên thông chính qui: Hai năm rưỡi (học tập trung)
      + Liên thông vừa làm vừa học: Ba năm
                          (mỗi năm 2 kỳ, mỗi kỳ 17 tuần chia 2 đợt)
2. Đào tạo Đại học liên thông từ trình độ Cao đẳng
   - Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 150
   - Thời gian và hình thức đào tạo:
                      + Liên thông chính qui: Một năm rưỡi  (học tập trung)
                      + Liên thông vừa làm vừa học: Hai năm 
                                            (mỗi năm 2 kỳ, mỗi kỳ 17 tuần chia 2 đợt)
II. TIÊU CHUẨN DỰ THI
         Công dân Việt Nam đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo, có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Trung cấp Y tế chuyên ngành phù hợp, được đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế.
1. Trình độ chuyên môn
1.1. Đào tạo Đại học Điều dưỡng từ trình độ Trung cấp
        - Đại học Điều dưỡng Đa khoa: Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp Điều dưỡng trung cấp. Nếu tốt nghiệp Y sĩ trung cấp phải có thêm chứng chỉ đào tạo chuyển đổi thành Điều dưỡng trung cấp theo chương trình của Bộ Y tế do các cơ sơ đào tạo được Bộ Y tế cho phép cấp.
        - Đại học Điều dưỡng chuyên ngành phụ sản: Thí sinh đã tốt nghiệp Hộ sinh trung cấp.
1.2. Đào tạo Đại học Điều dưỡng từ trình độ Cao đẳng
        - Đại học Điều dưỡng Đa khoa: Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng.
        - Đại học Điều dưỡng chuyên ngành phụ sản: Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng Hộ sinh.
2. Thâm niên chuyên môn
        Thâm niên chuyên môn là thời gian làm việc đúng chuyên ngành, trình độ đào tạo sau khi tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Trung cấp y tế, tính từ khi có Quyết định tuyển dụng của cấp có thẩm quyền, hợp đồng làm việc đúng chuyên ngành đào tạo trong các cơ sở Y tế công lập hoặc tư nhân hợp pháp hoặc bản thân được phép hành nghề Y, Dược tư nhân. Mốc thời gian để tính thâm niên chuyên môn, thời gian làm việc là đến ngày 31 tháng 10 năm 2012.
2.1. Đối với đào tạo đại học Điều dưỡng từ trình độ cao đẳng: Thâm niên chuyên môn là 1 năm (đủ 12 tháng) đối với người có bằng tốt nghiệp loại giỏi. Các đối tượng khác phải có thâm niên chuyên môn là 2 năm (đủ 24 tháng trở lên).
2.2. Đối với đào tạo đại học Điều dưỡng từ trình độ trung cấp: Thâm niên chuyên môn là 3 năm (đủ 36 tháng) trở lên.
III.  CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
1. Ưu tiên về khu vực
Khu vực dự thi của mỗi thí sinh được xác định dựa vào địa chỉ cơ quan nơi thí sinh đang làm việc. Ưu tiên về khu vực thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Ưu tiên về chính sách
2.1. Nhóm ưu tiên 1
       - Các đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 1 theo qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
       - Người đang làm việc đúng chuyên ngành đào tạo tại KV1 và đã làm việc liên tục từ 24 tháng trở lên.
2.2. Nhóm ưu tiên 2
      - Các đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 2 theo qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
      - Người đang trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS, tâm thần, phong, lao, khám nghiệm tử thi và đã làm công việc này liên tục từ 24 tháng trở lên.
      - Người đang làm việc đúng chuyên ngành đào tạo tại KV1 và đã làm việc liên tục từ 12 tháng trở lên.
     - Người đã và đang làm việc đúng chuyên ngành đào tạo tại y tế xã, y tế huyện và đã làm việc liên tục tại đó từ 24 tháng trở lên.
Mỗi đối tượng chỉ được hưởng 01 tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất về chính sách.
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Hồ sơ dự tuyển chung
         1.1. Một phiếu tuyển sinh (theo mẫu của Trường): Dán ảnh 4x6 và đóng dấu giáp lai. Có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan nơi thí sinh đang làm việc (đối với trường hợp là hợp đồng lao động) và cơ quan quản lý y tế từ cấp Sở Y tế hoặc tương đương trở lên (đối với trường hợp là công chức được cơ quan cử đi học)
         1.2. Hai phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh số 1 và số 2 (theo mẫu của Trường): Ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin. Phiếu số 2 thí sinh giữ sau khi đã nộp hồ sơ và có chữ ký xác nhận của cán bộ thu hồ sơ.
         1.3. Bản sao hợp pháp các giấy tờ liên quan đến quá trình học tập:
             - Bằng tốt nghiệp và bảng điểm Cao đẳng hoặc Trung cấp Y tế chuyên ngành phù hợp.
             - Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hoá tương đương.
         1.4. Bản sao hợp pháp giấy khai sinh.
         1.5. Bản sao hợp pháp Các giấy tờ thể hiện thâm niên chuyên môn (hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng) do cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý y tế từ cấp Sở Y tế hoặc tương đương trở lên cấp.
         1.6. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để học tập do cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền cấp.
         1.7. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên của cơ quan có thẩm quyền (đối với những trường hợp con chế độ chính sách như: thương binh, liệt sỹ, chất độc màu da cam…).
         1.8. Bản sao hợp pháp: Quyết định phân công công tác, xác nhận thời gian trực tiếp chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS, tâm thần, phong, lao, khám nghiệm tử thi (nếu là người công tác trong các đơn vị trên).
         1.9. Bốn ảnh cỡ 4x6, ảnh chụp không quá 6 tháng. Mặt sau ảnh có ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh, nơi sinh.
         1.10. Hai phong bì dán tem thư và ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của thí sinh.
2. Với các thí sinh thuộc diện hợp đồng theo địa chỉ sử dụng phải có thêm
         2.1. Bản sao hợp pháp quyết định phân công công tác, giấy xác nhận thời gian làm việc tại KV1, KV2-NT hay y tế xã, y tế huyện thuộc KV2.
         2.2. Công văn tham gia dự tuyển sinh và học theo chế độ này do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ, ngành chủ quản.
         2.3. Bản cam kết trở lại địa phương, cơ quan (nơi đã cử đi học) công tác sau khi tốt nghiệp.
         2.4. Các thí sinh diện đào tạo hợp đồng theo địa chỉ sử dụng phải tham dự kỳ thi tuyển sinh chung cùng với các thí diện thi tuyển và được xét trúng tuyển theo điểm chuẩn riêng cho đối tượng này.
         Hồ sơ chỉ nhận khi đã đầy đủ và không trả lại. Không nhận qua đường bưu điện.
        Các bản sao văn bằng phải có công chứng không quá 6 tháng.
V. TỔ CHỨC THI
1. Các môn thi:
* Đại học Điều dưỡng từ trình độ Trung cấp: 
        Thi 3 môn: Toán -  Hoá -  Giải phẫu
              Môn thi Toán và Hoá (theo chương trình THPT)
              Môn thi Giải phẫu (trình độ Trung cấp).
* Đại học Điều dưỡng từ trình độ Cao đẳng:
        Thi 2 môn: Điều dưỡng cơ bản - Giải phẫu (trình độ Cao Đẳng).
        Kính đề nghị Quý cơ quan phổ biến thông báo này đến các cơ sở trực thuộc để các cán bộ Y tế có nguyện vọng thi tuyển làm các thủ tục cần thiết dự thi kịp thời.
        Xin trân trọng cảm ơn!

tuyensinhdaihoc.edu.vn